I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 26 marca 2018. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Pozyskane środki finansowe, przetargi ...

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach programu "Zwalczanie Narkomanii" i "Przeciwdziałanie Alkoholizmowi", w kwocie

3300 zł

na realizację 3-dniowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I i II.
Tematyka warsztatów:
- "Stop cyberprzemocy"
- "Smak życia czyli debata o dopalaczach"
- "Tak czy Nie"
- "Bezpieczna szkoła".
Powyższe zadanie zrealizowo w dniach 12-14 marca 2018 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach programu "Zwalczanie Narkomanii" , w kwocie

3200 zł

na realizację 3-dniowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I i II.
Tematyka warsztatów:
- "Smak życia czyli debata o dopalaczach"
- "Nie daj się oszukać-dopalacze też narkotyki"
- "Bezpieczna szkoła".
Powyższe zadanie zrealizowo w dniach 6-8 marca 2017 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie

2650 zł

na realizację programów profilaktycznych:
- NOE I i NOE II,
- Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia. Powyższe zadania zrealizowo w kwietniu 2016 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie w kwocie

3100 zł

tytułem dofinansowania realizacji projektu pt. „Wymiana młodzieży - młodzi dziennikarze”, zrealizowanego w maju 2015 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie

1500 zł

na realizację w dniach od 1 do 15 czerwca 2015 r. kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej pn. „Profilaktyką w raka”.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie

1550 zł

Dotacja umozliwiła realizację W dniach 13 i 14 IV 2015 r. zajęć profilaktycznych, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych i innych substancji chemicznych. Tematyka warsztatów dotyczyła również kształtowania postaw wobec zagrożeń społecznych i przemocy werbalnej w sieci. Zajęcia poprowadziła B.Wierzchowiecka-Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Szczecinie.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA „Bank Ambitnej Młodzieży”


Szkoła otrzymała darowizną pieniężną w wysokości

2,500 zł.

Darowizna zostanie przeznaczona na realizację „Edukacji medialnej i Sesji Dziennikarskiej”.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w łącznej kwocie

7000 zł

na prowadzenie działalności profilaktycznej służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i rekreacji :
  • zajęcia koła dziennikarskiego (koszty sesji dziennikarskiej i druk gazetki szkolnej) – 2.500,00 zł,
  • realizacja programów profilaktycznych NOE I, NOE II, „Wolni od przemocy” – 1.550,00 zł,
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne na siłowni (zakup poręczy stacj. z drążkiem) – 2.200,00 zł,
  • dyskusyjny klub literacko-filmowy (zakup książek związanych z dorastaniem, wkraczaniem w dorosłość, alkoholizmem i narkotykami – 750,00 zł.
Powyższe zadania realizowane będą od lutego do maja 2015 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Programu Operacyjnego „RYBY”

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rybacki
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
W dniu 24 lipca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie operacji pt. „Remont sali sportowej ZSO im. M. Kopernika w Kołobrzegu wraz z zapleczem, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Kwota refundacji wynosi
53.422,71 zł
i została przyznana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Operacja została zrealizowana w styczniu 2014 r. Wyremontowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem (siłownią, szatniami uczniowskimi, sanitariatami, pokojem trenerów, magazynem sportowym, korytarzem).

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dofinansowanie umożliwiło realizację w dniach 1-2 kwietnia 2014 r. w naszej szkole warsztatów dla uczniów w ramach programu profilaktycznego „NOE”. Realizatorem programu była p. Beata Wierzchowiecka-Protasiuk, prowadząca agencję profilaktyki i terapii uzależnień. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich - łącznie 355 uczniów oraz dziewięcioro nauczycieli (opiekunów klas). Młodzież miała możliwość czynnego kształtowania własnych poglądów, opinii i postaw wobec różnych form przemocy, dopalaczy, przestępczości i innych zagrożeń społecznych, rozwijania umiejętności dokonywania życiowych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności, a także radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z funduszu prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A

Oddział Regionalny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Szczecinie przyznał szkole kwotę

3.000 zł

tytułem dofinansowania wymiany hydrantów i dostosowania instalacji przeciwpożarowej w budynku internatu szkoły do wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Zadanie zostanie zrealizowane do grudnia 2014 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w łącznej kwocie

7000 zł

na prowadzenie działalności profilaktycznej służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i rekreacji :
  • prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z unihokeja – 1.300,00 zł,
  • prowadzenie zajęć fotograficznych pn. „Fauna i flora Kołobrzegu” – 1.600,00 zł,
  • druk gazety koła dziennikarskiego – 400,00 zł,
  • organizacja wyprawy rowerowej pn. „Gotyk na dotyk” – 1.700,00 zł,
  • realizacja programu profilaktycznego „NOE” – 2.000,00 zł.
Powyższe zadania realizowane będą od marca do grudnia 2014 r.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA „Bank Ambitnej Młodzieży”


Szkoła otrzymała darowizną pieniężną w wysokości

7.000 zł.

Darowizna zostanie przeznaczona na realizację „Edukacji medialnej i III Sesji Dziennikarskiej”.

Informacja o realizacji programu...


.... współfinansowanego przez Program Operacyjny„RYBY”

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rybacki
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Powiat Kołobrzeski - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu zrealizował projekt pod nazwą „Wyposażenie szkolnej sali komputerowej na potrzeby lokalnej młodzieży”. Wsparcie finansowe udzielone zostało w ramach środka 4.1 – „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowę szkoła podpisała w dniu 29 kwietnia 2013 r. Dofinansowywana operacja polegała na ... [wiecej]

Zobacz również sprawozdanie klubu żeglarskiego.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół, Program „Uczenie się przez całe życie”.

Szkoła podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania do realizacji projektu wymiany młodzieży pt. „Sea and City – developing a unique and diverse European maritime identity”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi

20.000 EUR.Informacja o o pomocy rzeczowej ...


... udzielonej przez Gminę Miasto Kołobrzeg

W ramach pomocy rzeczowej Gmina Miasto Kołobrzeg zakupiła i przekazała szkole maszynę do ćwiczeń siłowych pn. modlitewnik na biceps ze stosem oraz komplet 10-cio kilogramowych hantli o łącznej wartości

3.000 zł.

Otrzymana pomoc finansowa ma związek z sukcesami sportowymi „Kopernika” w rywalizacji szkół ponad gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego za rok 2012, w której zajęła I miejsce.

Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie

Szkoła otrzymała ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania do realizacji projektu pt. „Młodzi dziennikarze pomostem pomiędzy kulturami, narodami i pokoleniami” wraz z kosztami przejazdu uczestników z Izraela. Kwota dofinansowania wynosi

10.236 zł.Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie


Szkoła otrzymała ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży pt. „Śladami dawnych mieszkańców naszego miasta”.
Kwota dofinansowania wynosi

4.840 zł.Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie


Szkoła otrzymała wstępną decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu modelowego „4x3 prosta sprawa” – publikacja projektu pt. „Młodzi dziennikarze pomostem pomiędzy kulturami, narodami i pokoleniami”.
Kwota dofinansowania wynosi

2.700 zł.Informacja o otrzymaniu środków finansowych ...


... z Programu Operacyjnego „RYBY”

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rybacki
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

W dniu 29 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie operacji pt. „Wyposażenie szkolnej sali komputerowej na potrzeby lokalnej młodzieży”. Kwota dofinansowania wynosi

43.380 zł

i została przyznana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Operacja zostanie zrealizowana do października 2013 r.

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Tatiana Kośka – treść.