I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 19 listopada 2017. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Wyniki matury 2017


Do matury przystąpiło 176 abiturientów, 175 (99 %) z powodzeniem.


Wyniki egzaminów pisemnych
Średnia liczba egzaminów rozszerzonych zdawanych przez naszego abiturienta - 2,9.
Oprócz 1 egzaminu obowiązkowego, 97 naszych absolwentów zdawało 2 dodatkowe, a 28 nawet 3 dodatkowe.

Przeciętny wynik egzaminu jest o 12 % lepszy od średniej ogólnopolskiej.


Nasi najlepsi

Poziom trudności egzaminów bywa bardzo różny, dlatego miarą sukcesu maturzysty nie jest procentowy wynik egzaminu, lecz tzw. stanin, czyli kategoria jakości.
Prawdziwym sukcesem jest znalezienie się w staninie 9 lub 8 z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że się jest lepszym od 89% swoich konkurentów w walce o indeks.
Ta sztuka udała się przynajmniej raz 77 naszym abiturientom, w tym 14 osobom 2-krotnie i 6 3-krotnie.
  Schemat skali staninowej

staninjego nazwaopis
1najniższynajsłabsze 4% zdających
2bardzo niskinastępne 7% zdających
3niskinastępne 12% zdających
4niżej średniegonastępne 17% zdających
5średniśrodkowe 20% zdających
6wyżej średniegonastępne 17% zdających
7wysokinastępne 12% zdających
8bardzo wysokinastępne 7% zdających
9najwyższynajlepsze 4% zdających
Nie ma idealnej metody mierzenia sukcesu maturzysty. Wydaje się, że najlepszą jest zsumowanie dolnych granic staninów (9 - 96%, 8 - 89%, 7 - 77%), biorąc pod uwagę tylko egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. W/g takiej formuły, na tytuł"królowej matury" zasłużyła w tym roku

Agata Gorączkowska


która zdawała 4 egzaminy rozszerzone i w 3 z nich znalazł się w staninie 8.

Poza nimi, ścisłą czołówkę stanowią (kolejność alfabetyczna):

Bartosz Antonik
Joanna Barczykowska
Magdalena Bińczyk
Łukasz Budziński
Jakub Dziurko
Bogna Jankowska
Marek Kawka
Natalia Niewadzi
Sylwia Okuń
Klaudia Ostrycharczyk
Agnieszka Piasta
Magdalena Ugodzińska
Magdalena Warzocha
Radosław Włodarczyk
Anna Wyszyńska

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Marek Muciek – rachunki, treść.