I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 6 lutego 2019. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Wyniki matury 2018


Do matury przystąpiło 148 abiturientów, 147 (99 %) z powodzeniem.


Wyniki egzaminów pisemnych
Średnia liczba egzaminów rozszerzonych zdawanych przez naszego abiturienta - 2,8.
Oprócz 1 egzaminu obowiązkowego, 87 naszych absolwentów zdawało 2 dodatkowe, a 17 nawet 3 dodatkowe.

Przeciętny wynik egzaminu jest o 14 % lepszy od średniej ogólnopolskiej.


Nasi najlepsi

Poziom trudności egzaminów bywa bardzo różny, dlatego miarą sukcesu maturzysty nie jest procentowy wynik egzaminu, lecz tzw. stanin, czyli kategoria jakości.
Prawdziwym sukcesem jest znalezienie się w staninie 9 lub 8 z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że się jest lepszym od 89% swoich konkurentów w walce o indeks.
Ta sztuka udała się przynajmniej raz 57 naszym abiturientom, w tym 19 osobom 2-krotnie i 5 3-krotnie.
  Schemat skali staninowej

staninjego nazwaopis
1najniższynajsłabsze 4% zdających
2bardzo niskinastępne 7% zdających
3niskinastępne 12% zdających
4niżej średniegonastępne 17% zdających
5średniśrodkowe 20% zdających
6wyżej średniegonastępne 17% zdających
7wysokinastępne 12% zdających
8bardzo wysokinastępne 7% zdających
9najwyższynajlepsze 4% zdających
Nie ma idealnej metody mierzenia sukcesu maturzysty. Wydaje się, że najlepszą jest zsumowanie dolnych granic staninów (9 - 96%, 8 - 89%, 7 - 77%), biorąc pod uwagę tylko egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. W/g takiej formuły, na tytuł"królowej matury" zasłużyła w tym roku

Katarzyna Piecyk


która zdawała 4 egzaminy rozszerzone i w 3 z nich znalazł się w staninie 9.

Poza nią, ścisłą czołówkę stanowią (kolejność alfabetyczna):

Agnieszka Adamowska
Michał Buchner
Julia Ciesińska
Bartosz Czarnecki
Grzegorz Czekało
Jan Gryczka
Jakub Jereczek
Aleksandra Podstawska
Ewelina Syldatk
Katarzyna Tkacz

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.

Autorzy strony: Marek Muciek – rachunki, treść.