I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 23 lutego 2018. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Profile - klasa A

Plan nauczania klasy o profilu
humanistyczno-dziennikarskim

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Język polski 5 8 7 20
Język angielski 6 6 6 18
II język obcy 2 2 2 6
Historia 2 5 4 11
WOS 1 4 3 8
Wiedza o kulturze 1 0 0 1
Matematyka 4 3 3 10
Fizyka 1 0 0 1
Chemia 1 0 0 1
Biologia 1 0 0 1
Geografia 1 0 0 1
Przyroda 0 2 2 4
Informatyka 1 0 0 1
Podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
Warsztaty dziennikarskie 0 1 0 1
Elementy filmowoznawstwa 0 0 1 1
RAZEM 33 35 32 100

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.