I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 6 marca 2019. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Profile - klasa B

Plan nauczania klasy o profilu
biologiczno-chemicznym

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Język polski 4 4 4 4 16
Język angielski 6 6 6 5 23
II język obcy 2 2 2 2 8
Filozofia 1 0 0 0 1
Historia 2 2 2 2 8
WOS 1 1 0 0 2
Matematyka 3 4 3 4 14
Fizyka 1 1 2 0 4
Chemia 3 5 4 3 15
Biologia 3 4 5 3 15
Geografia 1 2 1 0 4
Informatyka 1 1 1 0 3
Podstawy przedsiębiorczości 0 1 1 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
Godzina z wychowawcą 1 1 1 1 4
RAZEM 33 37 35 27 132
Doradztwo zawodowe min. 10 godz.

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.