I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 28 marca 2016. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Profile - klasa C

Plan nauczania klasy o profilu
społeczno-prawnym z językiem angielskim

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Język polski 4 4 4 12
J. Angielski 3 5 5 13
II język obcy 2 3 3 8
Historia 3 4 3 10
WOS 1 0 0 1
Wiedza o kulturze 1 0 0 1
Matematyka 4 3 3 10
Fizyka 1 0 0 1
Chemia 1 0 0 1
Biologia 1 0 0 1
Geografia 1 4 4 9
Informatyka 1 0 0 1
Podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
Wstęp do nauk społeczno-politycznych 0 2 1 3
Elementy prawoznawstwa 0 1 0 1
Warsztaty polonistyczne 0 2 2 4
RAZEM 30 32 29 91
Wychowanie do życia w rodzinie Po 15 godzin rocznie

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.