I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Ostatnia aktualizacja tej strony: 28 marca 2016. de fr en

Użyteczne linki:

Linki obowiązkowe:

Profile - klasa D

Plan nauczania klasy o profilu
matematyczno-fizyczno-informatycznym

Przedmiot nauczania Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Język polski 4 4 4 12
I język obcy 3 3 3 9
II język obcy 2 2 2 6
Historia 2 0 0 2
WOS 1 0 0 1
Wiedza o kulturze 1 0 0 1
Historia i społeczeństwo 0 2 2 4
Matematyka 5 7 7 19
Fizyka 1 5 3 9
Chemia 1 0 0 1
Biologia 1 0 0 1
Geografia 1 0 0 1
Informatyka 1 3 3 7
Podstawy przedsiębiorczości 2 0 0 2
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
Warsztaty językowe 0 1 1 2
Fakultet humanistyczny 0 1 0 1
RAZEM 30 32 29 91
Wychowanie do życia w rodzinie Po 15 godzin rocznie

do góry strony

Autorzy witryny: Grzegorz Kostałkowicz, Marek Muciek – kształt ogólny, kody.