Czcionka: A+ A- Kontrast:

Podsumowanie projektu Ekopracownia 2022

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu otrzymało dofinansowanie w kwocie 42.471,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup pomocy dydaktycznych celem wyposażenia pracowni chemicznych i biologicznych oraz na potrzeby programu edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez następujących członków zespołu: Monikę Dziewit-Łochocką, Elżbietę Zarzycką, Alinę Sosnę, Rafała Bańkowskiego, Martę Zawadzką.

Celem projektu było:
- polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych poprzez zakup narzędzi interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych w doposażonych salach lekcyjnych,
- trwały wzrost świadomości ekologicznej i promowanie postawy proekologicznej u uczniów,
- ułatwienie i wzbogacenie pracy nauczycieli o tematyce ekologicznej; efektywniejsza praca uczniów na lekcji, a dzięki temu większe zainteresowanie ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

Cztery ekopracownie – sale 18, 32, 40 i 50 zostały wyposażone w monitory interaktywne, mikroskopy optyczne, cyfrowe i zestaw odczynników i substancji chemicznych. Pozwoliło to na prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w atrakcyjny sposób, co pobudziło aktywność uczniów oraz nauczyło ich lepszego współdziałania w zespole.
Realizacja programu edukacyjnego wpłynęła na podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, uwrażliwiając ich na otaczające nas środowisko, a w szczególności na ochronę zasobów przyrody, na kontynuowanie i wprowadzanie w życie zasady zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ponadto program miał głównie na celu wykształcić przyszłe postawy, nawyki proekologiczne u uczniów.

Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

dt1
dt2
dt3
dt4

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049