Czcionka: A+ A- Kontrast:

Kierownictwo

Dyrektor

mgr Artur Dzierkowski
Absolwent filologii angielskiej, pedagogiki i filozofii oraz studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości i zarządzania w oświacie, egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego, w tym egzaminu maturalnego z języka angielskiego w klasach dwujęzycznych. Pracę w I LO rozpoczął w 2000 r. jako nauczyciel języka angielskiego, w latach 2013-2021 pełnił funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych, od 1 września 2021 r. piastuje stanowisko dyrektora szkoły.

Wicedyrektorka ds. wychowawczych

mgr Beata Kolbusz
Absolwentka filologii polskiej, egzaminatorka OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pracę w I LO rozpoczęła w 2006 roku, 1 września 2021 r. powołana na stanowisko wicedyrektora. Odpowiada za sprawy wychowawcze, bezpieczeństwo, imprezy i wycieczki szkolne.

Wicedyrektorka ds. dydaktycznych

mgr Zdzisława Nowikowska
Absolwentka matematyki i studiów podyplomowych w zakresie informatyki, egzaminatorka OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. W I LO pracuje od 2019 roku, 1 września 2021 r. powołana na stanowisko wicedyrektora. Odpowiada za sprawy dydaktyczne, plan lekcji, zastępstwa, dyżury nauczycieli, organizację egzaminu maturalnego oraz diagnoz i konkursów przedmiotowych.

Kierowniczka internatu, koordynatorka pomocy psychologiczno-pedagogicznej

mgr Marcela Tkaczyk
Absolwentka pedagogiki oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie. W I LO zatrudniona od 2006 r., w roku szkolnym 2020/21 pełniła funkcję wicedyrektora, 1 września 2021 r. powołana na stanowisko kierownika internatu. Odpowiada za kierowanie internatem, organizowanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej i koordynowanie pracy pedagogów szkolnych, a także m.in. przygotowanie egzaminu maturalnego od strony ucznia (dostosowania).

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049