Czcionka: A+ A- Kontrast:

Internat

Jako placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewniamy miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole oraz innych szkołach w Kołobrzegu. Oferujemy bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku. Zapewniamy wszystkim podopiecznym równość szans. Kształtujemy umiejętności i nawyki pozwalające sprostać wymogom samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Tworzymy społeczność, w której obowiązuje otwarta komunikacja, a normy i reguły życia są jasne. Staramy się pomagać naszym wychowankom odnaleźć się w nowych okolicznościach i zaadaptować.

Kontakt

Internat I LO
ul. Łopuskiego 37-39
78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 94 35 473 17

Kadra pedagogiczna

Kierownik: Marcela Tkaczyk
Wychowawcy: Jerzy Lipski, Dorota Kałuża, Monika Ołów, Arnold Wardak, Beata Kieś, Izabela Juszko, Justyna Całkowska

Warunki bytowe, ceny

Gotowi jesteśmy zakwaterować 105 wychowanków. Nasza młodzież mieszka w:
  • - 3 pokojach 3-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt)
  • - 11 pokojach 2-osobowych, ze wspólną łazienką (wyłącznie dla dziewcząt)
  • - 15 pokojach 3-osobowych z łazienką
  • - 12 pokojach 2-osobowych z łazienką

Opłaty za pokój w roku szkolnym 2023/24
2-osobowy z łazienką 3-osobowy z łazienką bez łazienki
170 zł 150 zł 120 zł
Opłaty za zakwaterowanie wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca, w okresie od września do czerwca danego roku, w formie:
  • - przelewu na konto bankowe szkoły nr 09 2030 0045 1110 0000 0185 7590 (należy podać imię i nazwisko, za który m-c i nr pokoju)

Stołówka na miejscu zapewnia całodzienne wyżywienie w cenie 22 zł/dobę. Internat jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Na terenie internatu posiadamy bezprzewodowy internet oraz sprzęt komputerowy dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przyjęcia do internatu

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do internatu powinien złożyć podanie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
  • - uczniom naszej szkoły,
  • - uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy,
  • - uczniom klas pierwszych,
  • - uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w internacie,
  • - uczniom z rodzin niepełnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Czas wolny

Działa u nas koło fotograficzne. Organizujemy cykliczne imprezy okolicznościowe, np.: „andrzejki”, „mikołajki”, „walentynki”. Tradycją stały się już nasze wieczory wigilijne i „otrzęsiny”. Stałymi formami organizacji czasu wolnego są zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali fitness, siłowni i pływalni. Organizujemy także turnieje sportowe z udziałem innych internatów kołobrzeskich. Internat posiada świetlicę i salę do tenisa stołowego.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049