Czcionka: A+ A- Kontrast:

Meandry polszczyzny

Jest to konkurs polonistyczny organizowany przez naszą szkołę co roku, wiosną (już od 11 lat). Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę i poszerzania zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata". Zadanie uczestników polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania otwarte, sprawdzające wiedzę z zakresu kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości fleksji, frazeologii oraz składni. Autorami testów są nauczyciele I LO.

Termin konkursu w roku szkolnym 2023/2024 - 19.03.2024, godz. 12.00-13.00

Regulamin Karta zgłoszeniowa Przykładowy test

Laureaci z klas ósmych oprócz dyplomów i nagród rzeczowych otrzymają także 1 punkt podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy wypełnią kartę zgłoszenia i dostarczą ją organizatorom w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

W roku 2024...

W konkursie wzięło udział 70 uczniów, tytuł laureata przyznano 16 osobom.
Wręczenie dyplomów odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia o godz. 14.30 w auli I LO.
Zobacz listę laureatów
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049