Czcionka: A+ A- Kontrast:

Meandry polszczyzny

Jest to konkurs polonistyczny organizowany przez naszą szkołę co roku, wiosną. Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę i poszerzania zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata". Zadanie uczestników polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania otwarte, sprawdzające wiedzę z zakresu kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości fleksji, frazeologii oraz składni. Autorami testów są nauczyciele I LO.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

Terminy konkursów w roku szkolnym 2021/2022:

Laureaci z klas ósmych oprócz dyplomów i nagród rzeczowych otrzymają także 1 punkt podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy wypełnią kartę zgłoszenia i dostarczą ją organizatorom w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Zobacz listę laureatów
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049