Czcionka: A+ A- Kontrast:

Wyniki matur 2021

Wyniki egzaminów pisemnych

Średnia liczba egzaminów rozszerzonych zdawanych przez naszego abiturienta - 2,66. Zaledwie 10 naszych absolwentów zdawało tylko 1 egzaminna poziomie rozszerzonym, 55 - 2 rozszerzone, 73 - 3 rozszerzone, a 10 nawet 4 rozszerzone. Przeciętny wynik egzaminu jest o 13 % lepszy od średniej ogólnopolskiej.

Nasi najlepsi

Poziom trudności egzaminów bywa bardzo różny, dlatego miarą sukcesu maturzysty nie jest procentowy wynik egzaminu, lecz tzw. stanin, czyli kategoria jakości. Prawdziwym sukcesem jest znalezienie się w staninie 9 lub 8 z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że się jest lepszym od 89% swoich konkurentów w walce o indeks. Ta sztuka udała się przynajmniej raz 28 naszym abiturientom, w tym 11 osobom 2-krotnie a 2 3-krotnie.

stanin jego nazwa opis
1najniższynajsłabsze 4% zdających
2bardzo niskinastępne 7% zdających
3niskinastępne 12% zdających
4niżej średniegonastępne 17% zdających
5średniśrodkowe 20% zdających
6wyżej średniegonastępne 17% zdających
7wysokinastępne 12% zdających
8bardzo wysokinastępne 7% zdających
9najwyższynajlepsze 4% zdających

Nie ma idealnej metody mierzenia sukcesu maturzysty. Wydaje się, że najlepszą jest zsumowanie dolnych granic staninów (9 - 96%, 8 - 89%, 7 - 77%), biorąc pod uwagę tylko egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. W/g takiej formuły, koronę "króla matury" przywdziewa w tym roku...

Florent Dieu

(4 egzaminy rozszerzone, 3 z nich w staninie 8 lub 9).

Ścisłą czołówkę stanowią również (kolejność alfabetyczna):
 • Janusz Czerski
 • Jan Gałązka
 • Weronika Jóźwiak
 • Agata Klimczak
 • Aleksandra Kmieć
 • Adrianna Leszmann
 • Oliwia Matuk
 • Julia Pawlak
 • Alicja Schapons
 • Adam Sieruga
 • Marta Tymek
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049