Czcionka: A+ A- Kontrast:

WSPÓŁPRACA I LO Z WYDZIAŁEM PRAWA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

17 listopada I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne zawarło umowę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego o sprawowanie patronatu naukowo-dydaktycznego. W myśl porozumienia uczniowie Kopernika będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, symulacjach spraw sądowych i innych przedsięwzięciach Uczelni związanych z edukacją prawniczą, a pracownicy naukowi Wydziału, którzy często są również praktykującymi prawnikami, będą odwiedzać kołobrzeskie liceum.
Zacieśnienie współpracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, uczącej się w Koperniku, z której spora część wybiera prawo jako kierunek studiów i przyszłej kariery zawodowej. Jak mówi dyrektor I LO Artur Dzierkowski są to przede wszystkim absolwenci klas humanistycznych i społeczno-prawnych, ale nie tylko. Każdego roku karierę prawniczą wybierają również maturzyści, którzy pobierali naukę w klasach matematycznych czy biologiczno-chemicznych.
Porozumienie podpisali dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dziekan WPiA US, dr Beata Kanarek – prodziekan WPiA US oraz Artur Dzierkowski – dyrektor I LO. W spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnicy obu stron ds. realizacji umowy: p. Jakub Suchy (inicjator porozumienia) oraz dr Marta Jasińska.

ev4
ev4a

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049