Czcionka: A+ A- Kontrast:

Rekrutacja 2023 – list dyrektora I LO do kandydatów oraz rodziców

parseta

Drogie Kandydatki / Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną I LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. W roku 2023 utworzymy prawdopodobnie 5 lub 6 klas pierwszych, proponujemy naukę w jednym z pięciu kierunków kształcenia – w każdym z nich 3 lub 4 przedmioty rozszerzone, co gwarantuje gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego i możliwość wyboru spośród wielu kierunków studiów.
Naszą ofertę wyróżnia to, że wszystkie nasze klasy są dwujęzyczne z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to intensywną naukę tego języka we właściwej grupie zaawansowania w wymiarze godzin, jakiego nie gwarantuje żadna klasa ogólnodostępna, nawet z rozszerzonym językiem angielskim. Dodatkowo w każdej klasie przekazujemy treści programowe dwujęzycznie (po polsku i po angielsku) na co najmniej dwóch przedmiotach. Pozwala to na wyeksponowanie ucznia na taki kontakt z językiem, dzięki któremu w ciągu 4 lat osiągnie wysoki poziom zaawansowania (co najmniej C1 w skali CEFR).
Jako anglista z ponad 20-letnim stażem, pomysłodawca klas dwujęzycznych w naszej szkole i entuzjasta zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) zapewniam, że dwujęzyczność to same korzyści i nie należy się jej obawiać. Od kandydatów nie oczekujemy wysokiego stopnia zaawansowania, potrzebne są podstawowe umiejętności komunikacyjne – tyle wystarczy do uzyskania pozytywnego wyniku z obowiązkowego sprawdzianu kompetencji. Samo nauczanie dwujęzyczne jest prowadzone w przystępny, uwzględniający stopień złożoności zagadnień i poziom zaawansowania uczniów sposób.
Oczywiście argumentów za wyborem I LO jest wiele – piszemy o nich na naszej stronie w zakładce dla kandydatów. Jesteśmy szkołą, która gwarantuje nie tylko wysoki poziom nauki, co potwierdzają wyniki egzaminów i pozycje w rankingach, ale też przyjaznym miejscem, w którym młodzi ludzie dobrze się czują i znajdują sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju. Działa u nas Klub Astronomiczny „Saturn”, klub filmowy, redakcja szkolnej gazetki „Read”, grupa ratownicza, Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sztorm”. Organizujemy imprezy kulturalne i sportowe, sesje naukowe, wymiany zagraniczne i wycieczki oraz akcje charytatywne. Jednym słowem – w Koperniku dużo się dzieje!
Przed rozpoczęciem rekrutacji zachęcamy do udziału w spotkaniach i dniach otwartych dla kandydatów i rodziców, a także organizowanych przez I LO powiatowych konkursach dla ósmoklasistów – w tym roku będzie ich aż 6, odbędą się w dniach 27-29 marca. Laureaci konkursów zdobędą dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół średnich.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z podanymi na naszej stronie terminami i zasadami rekrutacji, opisem proponowanych profili klas i planami nauczania, a także odwiedzania naszej szkoły oraz kontaktu osobistego lub mailowego.
Do zobaczenia w Koperniku!

Artur Dzierkowski
dyrektor szkoły

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049