Czcionka: A+ A- Kontrast:
W dniach 18-20 marca 2023 roku odbyły się w naszej szkole II Dni Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i Kultury Żydów Polskich Zapraszamy do zapoznania się z okolicznościową publikacją, podsumowaniem naszej 1o-letniej współpracy i wymiany młodzieży ze szkołą Metro West High School Ra’anana w Izraelu oraz pozdrowieniami przesłanymi dla naszej szkoły z tej okazji.Wstęp

wymiana

Izrael i Polska są do siebie podobne we wszystkim. Nie wolno zapominać, że nasze kultury współtworzyły się od wieków.

Lata wymian

Anna Azari, Ambasador Izraela Anna Azari: „Izrael i Polska są do siebie podobne we wszystkim. Nie wolno zapominać, że nasze kultury współtworzyły się od wieków”!, prawy.pl, 28 stycznia 2018

Polska była 800 lat w ciąży i urodziła Izrael.

Szimon Peres Spotkanie Prezydenta RP z delegacją Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC), prezydent.pl, 16 marca 2006

flaga polski Podróżować możemy na wiele sposobów, a tak prawdę mówiąc to całe nasze życie jest jedną wielką podróżą i to, dokąd się udajemy i gdzie zakończy się nasza podróż, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Zapraszamy Was tym razem do podróży do Izraela, do podroży zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Pragniemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami, naszą fascynacją i zauroczeniem tym pięknym, nowoczesnym krajem o bogatej historii i kulturze, krajem wspaniałych, otwartych i przyjaznych ludzi. Izrael, jak żaden inny kraj na świecie, jest nam bardzo bliski, bliski ze względu na swoją historię, ale przede wszystkim ze względu na historie wielu jego mieszkańców, które bardzo często wiążą się bezpośrednio z naszym krajem. Nie interesuje nas polityka, interesują nas (nie)zwykli ludzie. Politycy przemijają, a przyjaźnie pozostają na całe życie.
Czas więc zacząć naszą podróż.

flaga wielkiej brytanii Israel and Poland are alike in everything. It must not be forgotten that our cultures have been co-created for centuries. Anna Azari, Ambassador of Israel Anna Azari: “Israel and Poland are alike in everything. We must not forget that our cultures have been co-created for centuries !, prawy.pl, 28 January 2018 Poland was 800 years pregnant and gave birth to Israel. Shimon Peres Meeting of the President of the Republic of Poland with a delegation of the American Jewish Committee (AJC), Prezy.pl, 16 March 2006 We can travel in many ways, in fact our whole life is one great journey and where we go and where our journey ends depends only on ourselves. This time we invite you to travel to Israel, to travel both in time and in space. We would like to share with you our experiences, our fascination and infatuation with this beautiful country, a modern country with rich history and culture, a country of wonderful and friendly people. This country, like no other in the world, is very close to us, because of its history, and above all because of the stories of many of its inhabitants, which are very often directly related to our country. We are not interested in politics, we are interested in (un) ordinary people, politicians pass away, and friendships remain for life. So it's time to start our journey.

flaga izraela ישראל ופולין דומות בכל דבר. אסור לשכוח שהתרבויות שלנו נוצרו במשותף במשך מאות שנים. אנה אזרי, שגרירת ישראל אנה אזרי: "ישראל ופולין דומות בכל דבר. אסור לנו לשכוח שהתרבויות שלנו נוצרו במשותף במשך מאות שנים!, prawy.pl, 28 בינואר 2018 פולין הייתה בהריון 800 וילדה את ישראל. שמעון פרס פגישה של נשיא הרפובליקה של פולין עם משלחת של הוועד היהודי האמריקאי (AJC), Prezy.pl, 16 במרץ 2006 אנחנו יכולים לנסוע בדרכים רבות, למעשה כל החיים שלנו הם מסע אחד גדול והיכן אנחנו הולכים ואיפה מסתיים המסע שלנו תלוי רק בעצמנו. הפעם אנו מזמינים אתכם לנסוע לישראל, לטייל גם בזמן וגם במרחב. ברצוננו לחלוק איתכם את החוויות שלנו, את הקסם וההתאהבות שלנו במדינה היפה הזו, מדינה מודרנית עם היסטוריה ותרבות עשירה, מדינה של אנשים נפלאים וידידותיים. ארץ זו, כמו אין אחרת בעולם, קרובה אלינו מאוד, בגלל ההיסטוריה שלה, ובעיקר בגלל סיפוריהם של רבים מתושביה, שלעתים קרובות מאוד קשורים ישירות לארצנו. אנחנו לא מתעניינים בפוליטיקה, אנחנו מתעניינים באנשים (לא) רגילים, פוליטיקאים הולכים לעולמם, וחברות נשארת לכל החיים. אז הגיע הזמן להתחיל את המסע שלנו.

Rozdział 2 - Rok 2000

flaga polski My naszą podróż zaczęliśmy w roku 2000. W roku tym zorganizowane zostały po raz pierwszy Dni Tolerancji, których pomysłodawcą był kołobrzeżanin, absolwent naszej szkoły pan Albert Stankowski, obecnie dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, przy wydatnej pomocy Martyny Jezierskiej, również absolwentki I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. W ramach Dni Tolerancji, których byliśmy jako szkoła jednym ze współorganizatorów, zorganizowane zostały liczne warsztaty, konferencje, wieczory autorskie, a co najważniejsze młodzież z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy miała okazję do bezpośrednich spotkań i wzajemnego poznania się. To wówczas odwiedziły naszą szkołę i miasto między innymi takie znane osoby jak ambasador Izraela pan prof. Shewach Weiss, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, znany polski prozaik, poeta i dramaturg Henryk Grynberg, bardzo popularny wśród młodzieży w Izraelu i nie tylko pisarz Etgar Keret, czy izraelska pisarka i tłumaczka Miriam Akawia.
Wywiad z pisarką przeprowadziła uczennica naszej szkoły Anna Rynda

flaga wielkiej brytanii We started our journey in 2000. This year, for the first time, the Days of Tolerance were organized, the originator of which was the resident of Kołobrzeg, Albert Stankowski, a graduate of our school, currently the director of the Warsaw Ghetto Museum, with the considerable help of Martyna Jezierska, also a graduate of the 1st Bilingual High School. M. Copernicus. As part of the Days of Tolerance, which we were one of the co-organizers as a school, numerous workshops, conferences, readers' evenings were organized, and most importantly, young people from Poland, Germany, Israel and Ukraine had the opportunity to meet directly and get to know each other. It was then that our school and city visited, among others, such famous people as the Israeli ambassador, prof. Shewach Weiss, the chief rabbi of Poland Michael Schudrich, a well-known Polish prose writer, poet and playwright Henryk Grynberg, very popular among young people, not only in Israel, the writer Etgar Keret, or the Israeli writer and translator Miriam Akawia. The writer was interviewed by Anna Rynda, a student of our school.

flaga izraela 2000. השנה, לראשונה, אורגנו ימי הסובלנות, שמקורם היה תושב קולוברז'ג, אלברט סטנקובסקי, בוגר בית ספרנו, כיום מנהל מוזיאון גטו ורשה, בסיועה הרב של מרטינה יז'ירסקה. , גם בוגר התיכון הדו-לשוני הראשון. מ' קופרניקוס. במסגרת ימי הסובלנות, שהיינו השותפים למארגנים כבית ספר, אורגנו מספר רב של סדנאות, כנסים, ערבי קוראים, והכי חשוב, זכו לצעירים מפולין, גרמניה, ישראל ואוקראינה לפגוש. ישירות ולהכיר אחד את השני. או אז ביקרו בית הספר והעיר שלנו, בין היתר, אנשים מפורסמים כמו שגריר ישראל, פרופ. שוואך וייס, רבה הראשי של פולין מיכאל שודריך, סופר פרוזה, משורר ומחזאי פולני ידוע הנריק גרינברג, פופולרי מאוד בקרב צעירי ישראל ולא רק הסופר אתגר קרת, או הסופרת והמתרגמת הישראלית מרים עקאוויה. הסופרת התראיינה על ידי אנה רינדה, תלמידה של בית הספר שלנו.

flaga polski Prof. Shewach Weis, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku ?????, ksiądz Czajkowski????, organizatorzy Dni Tolerancji w Kołobrzegu: Albert Stankowski, Martyna Jezierska, Marek Kieś, Wojciech Pasikowski, Ireneusz Sawicki i ?????????????.

flaga polski Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ksiądz ?????, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, Marek Kieś, Aldona Wojtecka-Wróbel

flaga polski W tym czasie nastąpiło również otwarcie niemieckiego i żydowskiego lapidarium, poświęconych pamięci dawnych mieszkańców Kołobrzegu.

flaga wielkiej brytanii At that time, there was also the opening of a German and Jewish lapidary dedicated to the memory of the former inhabitants of Kołobrzeg.

flaga izraela .באותה תקופה נערכה גם פתיחת לפידריה גרמנית ויהודית שהוקדשה לזכרם של תושבי קולוברזג לשעבר

DNI TOLERANCJI W KOŁOBRZEGU

Rozdział 3

flaga polski Doświadczenia oraz znajomości zdobyte podczas organizacji Dni Tolerancji, wrażenia jakie one pozostawiły, ale również rozmowy przeprowadzone z prof. Weissem i innymi obywatelami Izraela przekonały nas do podjęcia wzmożonych starań w celu nawiązania bliższych relacji z tym krajem i jego mieszkańcami. Utwierdziły nas w słuszności kierunku podjętej przez nas podróży. Znalezienie szkoły w Izraelu nie było łatwą sprawą z jednej prostej przyczyny. Kołobrzeg nie był w tamtym czasie znany w Izraelu (teraz już jest 😉, w głównej mierze za sprawą naszej już prawie piętnastoletniej działalności na rzecz budowania mostów pomiędzy naszymi narodami). Takie miasta jak Warszawa, Kraków, czy Lublin mogły bez problemów nawiązać współpracę z partnerami w Izraelu, ponieważ były one terenem, gdzie przed II Wojną Światową powstała i funkcjonowała od stuleci bogata kultura żydowska, która rozwijała się obok kultury polskiej, a bardzo często obie one nawzajem się przenikały i uzupełniały, tworząc ostatecznie jedną wspaniałą i wyjątkową kulturę polską. Tak więc starania nasze ostatecznie zakończone zostały sukcesem, a to głównie dzięki pomocy pana Alberta Stankowskiego, który w tamtym czasie był kierownikiem działu zbiorów niematerialnych Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Dzięki niemu nawiązaliśmy kontakt z panią Tsipy Zeiri i Tami Barak, wielkimi przyjaciółkami Polski w Izraelu.

flaga wielkiej brytanii The experiences and acquaintances gained during the organization of the Tolerance Days, the impressions they left, but also the conversations with prof. Weiss and other Israeli citizens have persuaded us to intensify our efforts to forge closer relations with that country and its people. They confirmed us in the right direction of our journey. Finding a school in Israel was not an easy matter for one simple reason. Kołobrzeg was not known in Israel at that time (it is now 😉, mainly due to our almost fifteen years of activity in building bridges between our nations). Cities such as Warsaw, Kraków or Lublin could easily establish cooperation with partners in Israel, because they were the area where, before World War II, a rich Jewish culture was established and functioned for centuries, which developed alongside Polish culture, and very often both they interpenetrated and complemented each other, ultimately creating one great and unique Polish culture. Thus, our efforts were ultimately successful, mainly thanks to the help of Mr. Albert Stankowski, who at that time was the head of the intangible collections department at the Polin Museum of Polish Jews in Warsaw. Thanks to him, we got in touch with Mrs. Tsipy Zeiri and Tami Barak from Israel, great friends of Poland.

flaga izraela החוויות וההכרות שצברו במהלך ארגון ימי הסובלנות, הרשמים שהותירו, אך גם השיחות עם פרופ'. וייס ואזרחים ישראלים אחרים שכנעו אותנו להגביר את מאמצינו ליצור קשרים הדוקים יותר עם אותה מדינה ועם תושביה. הם אישרו לנו את הכיוון הנכון של המסע שלנו. מציאת בית ספר בישראל לא היה עניין קל מסיבה אחת פשוטה. קולוברזג לא היה מוכר אז בישראל (זה עכשיו 😉, בעיקר בשל כמעט חמש עשרה שנות פעילותנו בבניית גשרים בין העמים שלנו). ערים כמו ורשה, קרקוב או לובלין יכלו בקלות ליצור שיתוף פעולה עם שותפים בישראל, משום שהן היו האזור שבו, לפני מלחמת העולם השנייה, התבססה ותפקדה במשך מאות שנים תרבות יהודית עשירה, שהתפתחה לצד התרבות הפולנית, ולעתים קרובות מאוד גם וגם. הם חדרו והשלימו זה את זה, ויצרו בסופו של דבר תרבות פולנית אחת גדולה וייחודית. לפיכך, מאמצינו הצליחו בסופו של דבר, בעיקר הודות לעזרתו של מר אלברט סטנקובסקי, שהיה באותה תקופה ראש מחלקת אוספים בלתי מוחשיים במוזיאון פולין של יהודי פולין. בזכותו יצרנו קשר עם הגברת ציפי זעירי ותמי ברק, חברות גדולות של פולין

Rozdział 4

flaga polski W miejscu tym chcielibyśmy krótko przedstawić założenia i cele projektu. Ma on służyć przede wszystkim zbliżeniu naszych narodów, a najlepszym sposobem realizacji tego celu wydaje nam się stworzenie możliwości do bezpośrednich spotkań, nie tylko na oficjalnym gruncie, ale przede wszystkim na tym mniej oficjalnym, bardziej prywatnym. Dlatego też na samym początku podjęliśmy decyzję, aby młodzież biorąca udział wymianie, podczas spotkań czy to w Polsce czy w Izraelu, przebywała w domach swoich rówieśników. W ten sposób uczniowie mają jedyną w swoim rodzaju możliwość życia życiem swoich rówieśników i ich rodzin, budowania bezpośrednich bliskich relacji i przyjaźni, porównania warunków codziennego życia, aby ostatecznie stwierdzić, że więcej nas łączy niż dzieli i że ostatecznie wszyscy jesteśmy tacy sami. Projekt uczyć ma nas wszystkich tolerancji i szacunku dla innych, innych kulturowo, innych poprzez wychowanie, pochodzenie, wyznanie, zainteresowania czy też preferencje. Inne ważne cele, jakie staramy się realizować to zapobieganie powstawaniu nietolerancji i zwalczanie jej wśród młodzieży oraz lokalnej społeczności, wzajemne przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów oraz wzajemna edukacja międzykulturowa.Myślimy, że fakt iż współpraca naszych szkół trwa już prawie 15 lat, świadczy o tym, że udało nam się nie tylko osiągnąć te cele. Najważniejszym jest jednak to, że zostaliśmy prawdziwymi PRZYJACIÓŁMI.

flaga wielkiej brytanii Here we would like to briefly present the assumptions and goals of the project. It is primarily intended to bring our nations closer together, and the best way to achieve this goal seems to be to create opportunities for direct meetings, not only on an official basis, but above all on a less official, more private basis. Therefore, at the very beginning, we made a decision that the youth participating in the exchange, during meetings, whether in Poland or Israel, should stay at the homes of their peers. In this way, students have the unique opportunity to live the lives of their peers and their families, to build direct close relationships and friendships, to compare the conditions of everyday life, in order to finally conclude that we are more united than divided and that, in the end, we are all the same. The project is to teach all of us tolerance and respect for others, culturally different, for others through upbringing, origin, religion, interests or preferences. Other important goals that we are trying to achieve include preventing and combating intolerance among young people and the local community, overcoming barriers, prejudices and stereotypes, and mutual intercultural education. We think that the fact that our schools have been cooperating for almost 15 years proves that we managed not only to achieve these goals. The most important thing, however, is that we have become true FRIENDS.

flaga izraela כאן נרצה להציג בקצרה את ההנחות והמטרות של הפרויקט. היא נועדה בראש ובראשונה לקרב בין האומות שלנו, ונראה שהדרך הטובה ביותר להשיג מטרה זו היא יצירת הזדמנויות לפגישות ישירות, לא רק על בסיס רשמי, אלא בעיקר על בסיס פחות רשמי, יותר פרטי. לכן, כבר בתחילת הדרך, קיבלנו החלטה שהנוער המשתתפים בחילופין, במהלך מפגשים, בין אם בפולין ובין אם בישראל, יישארו בבתים של בני גילם. בדרך זו, לתלמידים יש הזדמנות ייחודית לחיות את חיי בני גילם ובני משפחותיהם, לבנות קשרים קרובים וחברות ישירה, להשוות את תנאי חיי היומיום, כדי להסיק סופית שאנו יותר מאוחדים מאשר מפולגים וכי , בסופו של דבר, כולנו אותו דבר. הפרויקט נועד ללמד את כולנו סובלנות וכבוד לזולת, שונה מבחינה תרבותית, לזולת באמצעות חינוך, מוצא, דת, תחומי עניין או העדפות. מטרות חשובות נוספות שאנו מנסים להשיג כוללות מניעה ומאבק בחוסר סובלנות בקרב צעירים והקהילה המקומית, התגברות על מחסומים, דעות קדומות וסטריאוטיפים וחינוך בין-תרבותי הדדי. אנחנו חושבים שהעובדה שבתי הספר שלנו משתפים פעולה כבר כמעט 15 שנה מוכיחה שהצלחנו לא רק להשיג את המטרות הללו. עם זאת, הדבר החשוב ביותר הוא שהפכנו לחברים אמיתיים.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049